Förlåt men...

Jag måste bara säga, att jag har allt du önskade att du hade.... Jag har lyckats då min envishet alltid finns med mig och mina motgångar aldrig stoppat mig! Jag går alltid min egen väg, och de passar inte alla, tyvärr lämnar jag några av er bakom mig och fortsätter min resa framåt, för ingen får någonsin hålla mig tillbaka för att nå mina mål. Jag kan gå rak i ryggen, näsan högt och känna att ja jag kanske högg dig i ryggen ifrån din synvinkel men från mitt håll lämnade jag bara en stoppkloss bakom mig och gick vidare, jag behöver mina vänner som stöttar mig, alltid och dem som finns i mitt liv vid målets slut de är dem som aldrig försökt att stoppa mig!

Men lev du kvar i din fantasi så tar jag min upp till skyarna så kan du sitta där och avundas min storhet! Förlåt men jag är bättre än dig.

Kommentera här: